I en tale på Akershus slott betegner Vidkun Quisling kirkekampen som «en lovstridig og ukristelig aksjon av politiserende prester og legfolk» og påstår at de «saboterende prester» lukker øynene for trusselen fra bolsjevismen. (01.02.1943)