«Krisetider er gode tider for lungetuberkulosen. Tiden er nå inne for massevaksinasjon mot tuberkulose», varsler en hovedstadsavis. (01.02.1943)