“Krisetider er gode tider for lungetuberkulosen. Tiden er nå inne for massevaksinasjon mot tuberkulose”, varsler en hovedstadsavis. (01.02.1943)