Det blir endringer i arbeidsmåten til Sonderabteilung Lola og Henry Rinnan: Hittil har Rinnan rapportert motstandsfolk til Gestapo-kontaktene Walter Gemmecke og Gerhard Flesch, men nå går gruppen over fra å være et etterretningsbyrå som avdekker motstandsvirksomhet ved å infiltrere og organisere motstandsarbeid, som Rinnan kaller «spill i den negative sektor», til aktiv forhørsvirksomhet som inkluderer aksjonsvirksomhet og såkalte «skjerpede avhør», det tyske sikkerhetspolitiets kodeord for tortur. Antallet agenter i gruppen øker betraktelig utover året, og mange av disse rekrutteres blant desillusjonerte frontkjempere som har vendt hjem til arbeidsledighet. (03.02.1943)