En befrielsesaksjon blir satt i gang av Osvald-gruppen i Oslo. Jens Ropstad og Rolf Henry Karlson, som tidligere ble arrestert for illegal virksomhet, skal settes fri. Med falske utleveringspapirer og kamuflert med statspoliti-uniformer klarer Sverre Svendsen og Asbjørn Sunde å få utlevert fangene fra Oslo Kretsfengsel. Etter en tid i dekning kommer både Ropstad og Karlson seg til Sverige. (22.07.1942)