Germanske SS Norge opprettes med politiminister Jonas Lie som leder. Den blir en nasjonalsosialistisk soldatorden underlagt Nasjonal Samling og knyttes enda nærmere til nazi-Tyskland. Alle fra SS Norge er automatisk tatt opp. Opptakskriteriene er at man må tilfredsstille bestemte «rasemessige», fysiske og karaktermessige krav. Man må også være ustraffet og enten være medlem i NS eller ha gjort tjeneste i Waffen-SS eller Den norske legion i minst ett år. (21.07.1942)