En tobakkshandler i Oslo dømmes til 200 kroner i bot og 25 kroner i saksomkostninger for å ha solgt tre pakker sigaretter til en kunde på betingelse av at denne skulle skaffe ham 500 gram meierismør. (24.11.1941)