Rikskommissær Terboven gjør igjen, gjennom alle landets aviser, oppmerksom på at forsøk på å flykte til England vil bli straffet med døden ved tysk krigsrett. Tyskerne betrakter alle fluktforsøk «som virksomhet til fordel for en fiendtlig stat». (12.11.1941)