«Kretsen» har møte på Grimelund gård igjen, der alle fra møtet 20. juni er til stede. Det er også to nykommere; høyesterettsdommer Scjhelderup og sekretær Evensen, mens biskop Berggrav har meldt avbud. Konstitusjonelle og politiske spørsmål blir drøftet. Møtedeltakerne mener krigen kan ta slutt om omkring ett år. De fleste gir uttrykk for at eksilregjeringen må klargjøre at den trer tilbake etter krigens slutt og at Stortinget av 1936 ikke skal innkalles. De ønsker at Kongen skal sette inn en samlingsregjering som skal fungere til det avholdes stortingsvalg. De beslutter at Paul Hartmann skal reise til London for å formidle møtets synspunkter. Tor Skjønsberg har ønsket disse møtene for å opprette et lederskap på hjemmefronten, men er skuffet fordi møtene hittil bare har dreiet seg om politikk. (25.08.1941)