MB Hod reiser fra Ulsteinvik med kurs mot Shetland. Om bord er rundt 20 personer, de fleste fra Ålesund. Etter noen timer blir båten oppdaget av et tysk fly omtrent 50 sjømil fra land. Flyet skyter varselskudd foran baugen, men uten at Hod bøyer av. Flyet går da til angrep og slipper en 50-kilos bombe som senker båten umiddelbart. Alle om bord omkommer. (25.08.1941)