Operasjon Gauntlet: Omtrent 620 kanadiske, britiske og norske tropper erobrer Svalbard. Hensikten er å ødelegge kullgruver, hindre tyskerne tilgang til kullressursene og havnene samt etablere radiokommunikasjon og meteorologiske stasjoner. 2000 sovjetiske gruvearbeidere blir evakuert, og nordmenn skal evakueres til England (se bilde). Det andre bildet viser en radiomast som sprenges mens britene sender ut falske værrapporter for å holde tyske rekognoseringsfly unna Svalbard. (25.08.1941)