Lærerne, som er oppfordret til å undertegne en erklæring om å «skape forståelse hos elever for det nye samfunnssynet som finnes uttrykt i NS’ og vårt nye riksstyres tiltak og beslutninger», signerer i stedet en moterklæring med følgende formulering:

(20.11.1940)