Politiet i Arendal bestemmer at unge piker skal være inne etter kl. 20, og i Strinda henstiller skoleinspektøren om at barn bør holdes hjemme under mørkleggingen om kveldene. I blant annet Trondheim og Svolvær skal man ta i bruk kirkeklokkene for å varsle når barna skal inn om kvelden. (21.11.1940)