Professor Jacob S. Worm-Müller ved universitetet i Oslo blir avskjediget fordi han «efter sin politiske holdning ikke byr nogen sikkerhet for at han med hele sin kraft vil medvirke til den politiske nyordning». Worm-Müller drar straks til London, der han etter hvert blir en kjent person i norske radiosendinger fra BBC. Statsråd Skancke begrunner avskjedigelse av skoleinspektør og tidligere forsvarsminister Christian F. Monsen på samme måte. (25.11.1940)

I Trondheim innstiller nattlosene virksomheten på grunn av manglende oppdrag. I Oslo har de derimot hendene fulle; 30-40 oppdrag per kveld er vanlig. Nattloskompaniet har hatt over 500 ekspedisjoner etter at nattlosselskaper sluttet seg sammen. (25.11.1940)