Bytteannonser fyller avisene. Bytting skjer i alle slags former, vare mot vare, vare og penger mot vare, vare mot penger. I Askim, der attraktiv gummi produseres, kan ansatte bytte til seg en fleskebit for et par støvler, innkassere 10 egg for en sykkelslange, mens et sykkeldekk kan gi smør på brødet. Noen steder blir varer bare byttet mot en klekkelig svartebørspris. Gode byttemidler er tobakk, brennevin, flesk, sykkelslanger- og dekk, verktøy, klær og sko. Mellom by og land byttes gjenstander mot mat, i et forhold der bøndene blir ansett overlegne. (01.11.1940)

Nasjonal Samling har hatt økende tilslutning utover høsten. Partiet har nå omkring 16 000 innskrevne medlemmer, 10 000 flere enn i starten av oktober. (01.11.1940)