Etter protestene mot kommissarisk statsråd Jonas Lie i Bergen i går, reagerer politimesteren kraftig og rykker ut med advarsel til byens befolkning. Han sier at publikums holdninger ved NS-tilstelninger har vanskeliggjort politiets arbeide, og det blir forbud mot sammenstimlinger, mishagsytringer, piping, tilrop, «fornærmelige uttalelser om den tyske vernemakt» og sang av Kongesangen. (11.11.1940)