Skoleelever i Bergen har som demonstrasjon mot Hirden og NS begynt å feste blankpussede mynter på jakkeslaget, slik at Kongens valgspråk “Alt for Norge” og H-7-merket er synlig. (09.11.1940)