Skoleelever i Bergen har som demonstrasjon mot Hirden og NS begynt å feste blankpussede mynter på jakkeslaget, slik at Kongens valgspråk «Alt for Norge» og H-7-merket er synlig. (09.11.1940)