Ungdom rundt omkring i landet verver seg til NS og ifører seg Hird-uniform. Departementet sender i den anledning ut et rundskriv til skolene, signert av R. Skancke, professor og NS-leder i Trondheim:

(18.11.1940)

Første nummer av en navnløs illegal avis utkommer. Det er Einar Gerhardsen som har tatt initiativ til å utgi denne. Avisa skal fungere som bindeledd mellom personer som er tilknyttet R-gruppen. Senere får den navnet Bulletinen og blir den nasjonale hjemmefrontens offisielle organ ut krigen. (18.11.1940)