Bjarne Dalland er arrestert i Bergen etter at Bergen NKP har avholdt et illegalt møte i Bergen Svenneforening. Dalland blir senere løslatt og bygger opp en illegal organisasjon sammen med Asbjørn Sunde. (29.11.1940)