Statsråd Gulbrand Lunde besøker Larvik. Møtelokalet er tynt besatt, men det samler seg en betydelig menneskemengde utenfor. Lunde bærer talerstolen ut for å tale til folket. Idet han begynner sin tale, stemmer noen i Ja, vi elsker, deretter Kongesangen. Så snur samtlige seg og går. (17.11.1940)