Oslos menighetssøstre er samlet i Trefoldighetskirkens menighetshus i forbindelse med oppstart av innsamling til hjelp mot vinterens nød. Innsamlede midler og objekter skal fordeles mellom menighetene. De er især bekymret for gamle pensjonister. (14.11.1940)

(Faksimile: Aftenposten)

Kommissarisk statsråd Albert Hagelin sender rundskriv til fylkesmennene om at de skal føre kontroll med at kommunestyrene «i hele sin virksomhet følger Nasjonal Samling og dermed den nye tids retningslinjer». (14.11.1940)