En murmester dømmes til kr. 1000 i bot, subsidiært 36 dagers fengsel, for å ha innlevert for høyt anbud på brakkeanlegg til tyskerne. (04.11.1940)