En murmester dømmes til kr. 1000 i bot, subsidiært 36 dagers fengsel, for å ha innlevert for høyt anbud på brakkeanlegg til tyskerne. (04.11.1940)

Den britiske ubåten HMS Sturgeon torpederer det danske frakteskipet S/S Sigrun utenfor Vestfold. Skipet er på vei fra Oslo til Porsgrunn når det smeller. Hele mannskapet på omtrent 20 personer blir drept, og en tysk patruljebåt i samme område blir også beskutt av ubåten. De klarer å unngå treff ved å skifte kurs. 45 år senere blir Sigrun funnet ved bruk av sonar. Vraket ligger fortsatt på en dybde av ca. 45 meter, nesten helt intakt, og er et yndet dykkermål. Se video av vraket: https://www.youtube.com/watch?v=Uh5VIpqBzmY

(03.11.1940)

Stortingsmann Carl P. Wright starter en stensilert, illegal avis med navnet Alt for Norge. Denne blir distribuert i Oslo, Porsgrunn og mange andre steder. Avisen utkommer regelmessig fremover. (03.11.1940)

Et tysk veiskilt i Spjelkavik blir i nattens mulm og mørke revet ned og ødelagt. To personer blir arrestert. (02.11.1940)

En norsk militæravdeling i Vardø har klart å holde det norske flagget til topps på Vardøhus festning, til tross for at tyskerne formelt overtok festningen i juli. Nå har imidlertid Terboven fått nok, og han reiser til Vardø for å arrestere den gjenstridige kommandanten Roald Rye Rynning. Terboven firer det norske flagget og heiser hakekorsflagget. Rynning blir sittende i tysk fangenskap ut krigen. Hør historien fortalt av Rynning:

(02.11.1940)

Bytteannonser fyller avisene. Bytting skjer i alle slags former, vare mot vare, vare og penger mot vare, vare mot penger. I Askim, der attraktiv gummi produseres, kan ansatte bytte til seg en fleskebit for et par støvler, innkassere 10 egg for en sykkelslange, mens et sykkeldekk kan gi smør på brødet. Noen steder blir varer bare byttet mot en klekkelig svartebørspris. Gode byttemidler er tobakk, brennevin, flesk, sykkelslanger- og dekk, verktøy, klær og sko. Mellom by og land byttes gjenstander mot mat, i et forhold der bøndene blir ansett overlegne. (01.11.1940)

Nasjonal Samling har hatt økende tilslutning utover høsten. Partiet har nå omkring 16 000 innskrevne medlemmer, 10 000 flere enn i starten av oktober. (01.11.1940)