NS-avisa Fritt Folk trykker hirdens parole, med en appell i uthevet skrift: «Hirdmenn! Den som slår eller utskjeller oss, ham slår vi igjen, men så hensynsløst at han en annen gang vil miste lysten til å forsøke seg… Den som slår oss én gang, ham slår vi tifold igjen.» Denne appellen kommer som et forsvar for at Hugo Holtermann ble overfalt av hirden i Studentersamfundet i Trondheim. Justisministeren har gått god for hirdens fremferd mot Holtermann. (30.11.1940)