Et tysk veiskilt i Spjelkavik blir i nattens mulm og mørke revet ned og ødelagt. To personer blir arrestert. (02.11.1940)

En norsk militæravdeling i Vardø har klart å holde det norske flagget til topps på Vardøhus festning, til tross for at tyskerne formelt overtok festningen i juli. Nå har imidlertid Terboven fått nok, og han reiser til Vardø for å arrestere den gjenstridige kommandanten Roald Rye Rynning. Terboven firer det norske flagget og heiser hakekorsflagget. Rynning blir sittende i tysk fangenskap ut krigen. Hør historien fortalt av Rynning:

(02.11.1940)