Det kommer en ny forordning som gir det nye departementet for idrett myndighet over alle nasjonale og internasjonale konkurranser i Norge. Idrettsforbundets interimstyre protesterer og blir følgelig avsatt innen få dager. Ansvaret gis til departementets idrettsfører, og det kommer til å bli arrangert noen få idrettskonkurranser, oftest med NS-folk og tyskere som deltakere. (10.11.1940)

Verdensmester, europamester og norgesmester på skøyter, Michael Staksrud (32), blir funnet død ved Gjersjøen i Oppegård under mystiske omstendigheter. NS hevder han har blitt drept av Hjemmefronten, men Staksrud var ikke medlem av NS eller Hirden. Det blir senere fastslått at han ikke døde på grunn av forbrytelse. (10.11.1940)

(Faksimile: Firda Folkeblad)