Den britiske ubåten HMS Sturgeon torpederer det danske frakteskipet S/S Sigrun utenfor Vestfold. Skipet er på vei fra Oslo til Porsgrunn når det smeller. Hele mannskapet på omtrent 20 personer blir drept, og en tysk patruljebåt i samme område blir også beskutt av ubåten. De klarer å unngå treff ved å skifte kurs. 45 år senere blir Sigrun funnet ved bruk av sonar. Vraket ligger fortsatt på en dybde av ca. 45 meter, nesten helt intakt, og er et yndet dykkermål. Se video av vraket: https://www.youtube.com/watch?v=Uh5VIpqBzmY

(03.11.1940)

Stortingsmann Carl P. Wright starter en stensilert, illegal avis med navnet Alt for Norge. Denne blir distribuert i Oslo, Porsgrunn og mange andre steder. Avisen utkommer regelmessig fremover. (03.11.1940)