Terboven blir mottatt hos Hitler og ønsker å avklare Norges fremtid. Terboven formidler at han ikke ønsker et NS-styre, mens Hitler pålegger Terboven å ta opp igjen riksrådsforhandlinger for å få en «lovlig» regjering ved Stortingets hjelp. Hitler vil at Quisling skal delta som en maktfaktor med Reichskommissariat Norwegen som en ledende rolle. (04.09.1940)

Det snakkes om å organisere nattloser i Oslo, som skal hjelpe personer som kvier seg for å gå alene hjem på grunn av mørklagte gater. Blendingen gjør at mange frykter overfall og ran. Nattlosene skal ha eget identitetskort med bilde. (04.09.1940)

Den britiske ubåten HMS Sturgeon senker det tyske skipet SS Pionier utenfor Skagen i Danmark. Pionier har utstyr, forsyninger og 750-1000 tyske soldater ombord, på vei fra Frederikshavn til Fredrikstad. Nesten alle ombord omkommer. (02.09.1940)

Flere fylkesmenn kunngjør innsamling av våpen i privat besittelse innen 15. september. Tyske tropper vil etter denne datoen foreta stikkprøver, og vedkommende distrikt blir ilagt pengestraffer om våpen blir funnet. (02.09.1940)

Nortraship har en voldsom økning i skipstap og mangler mange sjøfolk. Sjømannsorganisasjonene har hyreforhandlinger med den britiske regjeringen og den norske eksilregjeringen i London. Dette fører til ny hyreavtale med vesentlig høyere hyrer fra i dag. (01.09.1940)

Administrasjonsrådet har vedtatt økning av omsetningsavgiften fra 3 til 10 prosent, og statsskatt på inntekt skal økes med opptil 30 prosent. Dette fordi det fryktes store tyske uttak fra Norges Bank, som kan skape en ødeleggende inflasjon. (01.09.1940)