Flere fylkesmenn kunngjør innsamling av våpen i privat besittelse innen 15. september. Tyske tropper vil etter denne datoen foreta stikkprøver, og vedkommende distrikt blir ilagt pengestraffer om våpen blir funnet. (02.09.1940)