Høytorp fort i Mysen, Norges største innlandsfestning, besettes av tyskere. To fatale feil er begått: Ammunisjon ble sendt til et annet sted tidligere i vinter, uten at ammunisjonsansvarlig fikk beskjed. Fem nye mobile kanoner er også flyttet til Sverige, fordi man ikke hadde ammunisjon til dem og ville hindre at de ble tysk krigsbytte. En hel bataljon på flere hundre mann ble sendt med kanonene til Sverige, slik at bare noen få er igjen på fortet. Dermed er ikke fortet stridsdyktig. (14.04.1940)