Av mangel på utstyr og våpen, er norske styrker og frivillige underlegne de tyske troppene. Nordmennene er tvunget til å fokusere på oppholdende strid, inntil hjelp kommer fra de allierte. (14.04.1940)