Det meldes at britene vil landsette tropper i Namsos og Åndalsnes. Herfra vil de utføre et knipetangangrep mot Trondheim. De vil også landsette tropper i Harstad, som skal bevege seg mot Narvik. Samtidig rykker tyskere lenger nordover fra Oslo, og Dombås besettes av tyske fallskjermtropper som vil sabotere jernbanen og blokkere alliert fremgang sørover. (14.04.1940)