Bruene i Verdal bevoktes, og det arbeides for å sette opp forsvar som kan stoppe tyskerne ved Verdalselva. Lensmannen gir ordre om at jernbanebrua skal sprenges. (14.04.1940)