Lensmann Arthur Horgen i Nedre Eiker og hans frue blir drept når en håndgranat kastes inn gjennom soveromsvinduet. Ordre om likvidasjon ble gitt fra London etter at Horgen skjøt en ung drammenser under en razzia for noen måneder siden. Som represalie for drapet på lensmannen, dømmer en tysk krigsrett ni unge studenter fra Oslo- og Drammensdistriktet til døden «for virksomhet til gunst for fienden» – som er den offisielle begrunnelsen. En av dødsdommene omgjøres til 15 års tukthus. (20.06.1944)