Seks menn er arrestert i Kongsvinger og Elverum for å ha unnlatt å dukke opp til innkalt møte hos NS-fylkesfører Aas. De seks fengsles i Oslo kretsfengsel. (20.06.1944)