Undersøkelser som direktør Theodor Hesselberg og avdelingssjef B. J. Birkeland ved Det norske meteorologiske institutt har foretatt, viser at middeltemperaturen har steget overalt i Norge de siste årene. Stigningen er størst i innlandet og i Nord-Norge (rundt 0,7 grader). Det er spesielt vintertemperaturen som har steget. Forleden holdt Hesselberg et foredrag i Det Norske Vitenskapsakademi om «Klimavariasjoner i Norge i vår tid». (13.09.1943)