En haldenser som har erklært seg skyldig i svartehandel, tilstår at han har kjøpt 300 kilo sukker, 125 kilo hvetemel, 120 kilo flesk og en hel kvige. Bare den siste måneden har han kjøpt rasjonerte varer for nesten 14 000 kroner. (20.09.1943)