Etter modell fra Hærens Kvinnekorps i Storbritannia, opprettes Flyvåpnenes Kvinnekorps ved flyvåpnenes lokaliteter i Muskoka i Canada. Her skal kvinner bli utdannet til blant annet kontorassistenter, fotografer og teleprinteroperatører. (19.09.1943)