Kulturtinget, som ble oppnevnt av tidligere kultur- og propagandaminister Gulbrand Lunde, har sitt første møte. Det skjer i Universitetets gamle festsal i Oslo, og det er kulturminister Rolf J. Fuglesang som står for åpningen. Kulturtingets mandat er å være et rådgivende organ for Kultur- og folkeopplysningsdepartementet samt sørge for «et fritt åndsliv med organisert selvstyre under statens tilsyn». I praksis er Kulturtinget et ledd i NS’ ideologiske ensretting og nazifisering av kulturlivet. (21.09.1943)