Etterretningsoffiserene Gunnar Wiig-Andersen og Louis Pettersen slippes i fallskjerm over Bergen og etablerer radiostasjonen Redwing, som sikrer kontakt mellom Milorg i Bergen og den allierte krigsledelsen i London resten av krigen. (21.09.1943)