15-20 unge menn, væpnet med pistoler, har trengt seg inn i Oslo Samvirkelags lagerbygning i Skjoldgata 2, der det fremstilles kaffeerstatning døgnet rundt. Ransutbyttet blir 30 sekker rå kaffe (60 kilo per sekk) og 20 sekker sukker (100 kilo per sekk). Før de kjører bort med utbyttet, stenger de skiftarbeiderne inne. (19.06.1943)