Den østerrikske sanitetssoldaten Friedrich Leinböck-Winter, som står bak den norsk-østerrikske motstandsgruppen Norwegisches Freiheitsbewegung, ble i november arrestert i Kristiansand sammen med to andre østerrikere og en sudettysker. Nå henrettes de fire på Akershus festning etter at de ble dømt til døden ved en krigsdomstol i Oslo. Leinböck-Winter har planlagt å bygge opp en motstandsgruppe bestående av et titalls Wehrmacht-soldater og et tilsvarende antall nordmenn, som skulle utføre sabotasjeaksjoner mot Wehrmacht og forberede seg med tanke på å støtte en alliert invasjon i Norge. Totalt rundt 30 personer med tilknytning til Norwegisches Freiheitsbewegung har blitt arrestert, deriblant kristiansanderne Ragnar Fredriksen og Erling Karlsen som blir henrettet senere på sommeren. De øvrige får tukthus- og fengselsstraffer. (11.04.1943)