DS Ingerfire av Bergen blir truffet av tre torpedoer sør for Grønland. Mannskapet må hoppe på sjøen. 28 av dem kommer seg i livbåter og blir reddet, mens åtte omkommer. (11.04.1943)