Bakketun ungdomsskole i Verdal, som tyskerne installerte seg i sommeren 1941, blir nå etablert som hirdførerskole. Skolen skal også brukes til andre kurs, fester og NS-stevner. De som framover blir elever ved Bakketun, er hirdungdommer som har vist «germanske føreregenskaper». (10.01.1943)