Alt disponibelt jernbanemateriell er i drift for å frakte folk tilbake til Oslo etter jule- og nyttårshøytiden. «Imponerende trafikk på Oslo Ø og Oslo V i går», står det i en Oslo-avis. (04.01.1943)