Første hovedleir for krigsfanger etableres i Norge; Saga ved Alta. Leiren har betegnelsen «Stalag», som er forkortelse for «Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager». Dette er en leir for stridende menn, i motsetning til politiske fanger. Forholdene i leiren kommer til å bli svært brutale og preget av at vaktene ser på fangene som «undermennesker» som skal arbeide seg til døde. I hovedsak er fangene sovjetiske, polske og jugoslaviske, og de skal blant annet brukes som arbeidskraft for byggingen av Festung Norwegen, Nordlandsbanen og riksvei 50 («Blodveien»). (26.08.1941)