Det første Lebensborn-hjemmet i Norge er åpnet i et hotell på Hurdal Verk. Dette skal være et mødrehjem for norske kvinner som er gravide med tyske soldater. De første kvinnene og barna ankommer i disse dager, etter at rommene er omgjort til blant annet føde- og barselrom. Tyskerne har hentet leker og møbler fra Skaugum. Det meste av staben er hentet fra Tyskland, og det er til sammen 23 ansatte: Lege, kontorsjef, oversøster, jordmor, sekretær, kontorhjelp, språklærer, to norske søstre, kjøkkensjef, nestleder på kjøkkenet, to kjøkkenpiker, en budeie, fire hushjelper, to vaskehjelper, vaktmester, fyrer og gartner. Dette Lebensborn-hjemmet er det første av totalt 13 som skal etableres i Norge. (26.08.1941)