Det er forbudt å skifte yrke uten å søke arbeidsformidlingen om dette. I Trondheim blir en mann ilagt bot på 100 kroner fordi han har overtrådt denne bestemmelsen. Mannen er dykker av profesjon. (15.08.1941)