Politimesteren i Lofoten og Vesterålen har rykket inn denne annonsen i Lofotposten: «På foranledning av det tyske Schutzpolizei pålegges alle innbyggere i Svolvær som er i besiddelse av tråsykkel, å meddele dette med oppgivelse av bosted (gateadresse) til politistasjonen innen lørdag 23. august 1941». (15.08.1941)