Stortingsmann Carl P. Wright starter en stensilert, illegal avis med navnet Alt for Norge. Denne blir distribuert i Oslo, Porsgrunn og mange andre steder. Avisen utkommer regelmessig fremover. (03.11.1940)