En krigsskadeundersøkelse foretatt av NSB viser at 32 jernbanevogner og tre lokomotiver til en samlet verdi av 4,5 millioner kroner er ødelagt. (31.07.1940)